Từ vựng tiếng Trung về ngành học

Cùng Tiếng Trung Phương Phương học từ vựng tiếng Trung về ngành học ở bài viết này nhé!

Từ vựng tiếng Trung về ngành học - Tiếng Trung Phương Phương
Từ vựng tiếng Trung về ngành học – Tiếng Trung Phương Phương

Một số từ vựng tiếng Trung về ngành học: 

 1. 会计 kuàijì: Kế toán
 2. 建筑 jiànzhú: Kiến trúc
 3. 建造 Jiànzào: Xây dựng
 4. 商科 shāngkē: Thương mại
 5. 地理 dìlǐ: Địa lý

 6. 设计和工艺 shèjì hé gōngyì: Thiết kế và nghệ thuật
 7.  法律 fǎlǜ: Luật
 8. 数学 shùxué: Toán học
 9. 护理 hùlǐ: hộ lý
 10. 体育 tǐyù: Thể thao

 11. 艺术 Yìshù: Nghệ thuật
 12. 古文学 gǔ wénxué: Văn học cổ
 13. 戏剧 xìjù: Kịch
 14. 美术 měishù: Mỹ thuật
 15. 历史 lìshǐ: Lịch sử

 16. 美术历史 měishù lìshǐ: Mỹ thuật lịch sử
 17. 文学 wénxué: Văn học
 18. 现代语言 xiàndài yǔyán: Ngôn ngữ hiện đại
 19. 音乐 yīnyuè: Âm nhạc
 20. 哲学 zhéxué: Triết học

 21. 神学 shénxué: Thần học
 22. 天文学 tiānwénxué: Thiên văn học
 23. 生物 shēngwù: Sinh học
 24. 化学 huàxué: Hóa học
 25. 计算机科学 jìsuànjī kēxué: Công nghệ thông tin

 26. 牙医学 yá yīxué: Nha khoa
 27. 工程学 gōngchéng xué: Công trình học
 28. 地质学 dìzhí xué: Mỏ địa chất
 29. 医科 yīkē: Y học
 30. 物理 wùlǐ: Vật lý

 31. 理科 lǐkē: Khoa học tự nhiên
 32. 兽医 shòuyī: Thú y
 33. 考古学 kǎogǔ xué: Khảo cổ học
 34. 经济 jīngjì: Kinh tế
 35. 传媒学 chuánméi xué: báo chí tuyên truyền

 36. 政治 zhèngzhì: Chính trị
 37. 心理学 xīnlǐ xué: Tâm lí học
 38. 社会研究 shèhuì yánjiū: Nghiên cứu vấn đề xã hội
 39. 社会学 shèhuì xué: Xã hội học
 40. 宗教研究 zōngjiào yánjiū: Nghiên cứu tôn giáo
 41. 性教育 xìng jiàoyù: Giáo dục giới tính

Xem thêm: Từ vựng tiếng Trung về Bộ phận cơ thể

 

 

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
facebook-icon
zalo-icon
phone-icon